Bygninger

Følgende bygninger er undersøkt fra perioden 1840-1880 i og utenfor Oslo. Bygningene er tegnet av noen utvalgte arkitekter eller murmestre som enten hadde sin utdannelse fra utlandet eller hadde arbeidet i utlandet.