Alexis de Chateauneuf (1799-1853)

Utdannet i Paris 1817-18, Karlsruhe 1818-21, London 1838-39. Egen praksis i Hamburg. Skulle i 1846 bedømme forslagene til ombygging av Vår Frelsers kirke i Christiania. Leverte sitt eget forslag i 1848.


Oslo domkirke (1850)

Materialer: Puds- og mørtelprøver med farvelag (i alt 14 stk.)


Kjøkkenbygning Oscarshall (1854)

Materialanalyse

Puds- og mørtelprøver fra: Kjøkkenbygning (3 stk.), Portnerbolig (2 stk.), Kavalerbolig (2 stk.)
(Portnerbolig og Kavalerbolig er av Johan Henrik Nebelong)