Jens Conrad Seidelin

Virksom i Christiania 1833-44, sammen med Christian Hermann Malling 1804-74. Hadde arbeidet som murmester i København sammen med Pfützenreuter og de to arbeidet sammen under byggingen av det Kongelige slott i Christiania. Skal ifølge Linstow vært den første som introduserte sement il Norge, noe han hadde erfaring med fra utlandet.


Den gamle logen (1839 - 44)