Seminar & workshop 2008

Bevaring av bygninger oppført med tidligsement

Tid:
Torsdag 27. november 2008 fra kl. 9.00.
Middag torsdag 27. 2008 kl.18.00 på Gjestestuene.
Fredag 28. november 2008 fra kl.08.00 – 15.30.

Sted:
Foredrag og servering er på Gjestestuene på Norsk Folkemuseum.
Workshop med praktiske demonstrasjoner av mørtler foregår på i driftsbygningen på Kongsgården.
Det er merket gangvei til Oscarshall hvor det er omvisninger på stillas. Alt er innen kort gå avstand.

Workshop:
Representanter fra Remmers, Vicat og St. Astier vil lede praktiske demonstrasjoner av deres produkter; inkl. pussing, trekninger, støping, utfylling etc. Alle kan delta.
Representantene er tilstede under hele seminaret og deltagerne kan velge om de vil besøke demonstrasjonene parallelt med foredragene, eller i pausene mellom foredragene.

Omvisningene på Oscarshall foregår i 5 grupper på maks. 15 personer (Torsdag kl. 09.00-10.00, kl. 10.00-11.00, kl. 14.00-15.00; Fredag kl. 08.00- 09.00, kl. 13.00- 14.00). Vennligst signer liste ved registrering, send e-post, eller fyll inn denne sidens kontaktskjema.

Språk: Norsk/Engelsk

Kart (klikk for større bilde):

Map