Program

Torsdag 09.00-17.30
09:00-10:00 OMVISNING PÅ OSCARSHALL (Maks 15 deltagere)
10:00-11:00 OMVISNING PÅ OSCARSHALL (Maks 15 deltagere)
11:00–11:30 Registrering
11.30-12.00 Margrethe Moe/A.L. Høyer
Velkomst + Rehabiliteringen av Oscarshall og behovet for ny kunnskap
12.00-12.30 Hanna Geiran/Riksantikvaren
Kort presentasjon av Oscarshall i sin samtid nasjonalt og internasjonalt
12.30-13.00 Dr. Jan Elsen/University of Leuven, Belgia
Hydrauliske bindemidler i et historisk perspektiv.
13.30-14.00 DISKUSJON
14.00-15.00 TE/KAFFE + DEMONSTRASJON/OMVISNING PÅ OSCARSHALL (Maks 15 deltagere)
15.00-15.30

Dr. Thorborg von Konow, Tureida, Helsinki, Finland
Forskning og praksis med historiske mørtler og sement

15.30-16.00 Dr. Roman Kozlowski, Polish academy of Sciences, Krakow, Polen.
Presentasjon av EU-prosjektene ROCEM og ROCARE
16.00-16.30 Simon Swann, Swann & Ass, UK
Parkers Roman sement fra 1796. Engelske eksempler på konservering av tidligsement fasader.
16.30-17.00 DISKUSJON +TE/KAFFE
17.00-18.00 DEMONSTRASJON
18:00 MIDDAG
Fredag 08.00-15.00
08.00-09.00 OMVISNING PÅ OSCARSHALL (Maks 15 deltagere)
09.00-09.30 Torben Seir Hansen, Seir Materialanalyse
Bornholm sement - Dansk eksempel på Romansement
09.30-10.00 Dr. Sölve Johansson, Restaureringskonsult, Trollhätten, Sverige
Tidlig hydrauliske mørtler i Sverige
10.00-10.30 DISKUSJON + TE/KAFFE
10.30-11.00 Dr. Hans Peter Leimer, WTA-Internasjonal, Tyskland
Presentasjon av WTA sitt arbeid for bevaring av historiske bygninger og monumenter.
11.00-11.30 Denis Sommain, Vicat, Grenoble, Frankrike
Prompt Naturlig sement fra Grenoble. Kontinuerlig produksjon fra 1850 til i dag.
11.30-12.00 DISKUSJON
12.00-13.00 LUNCH
13.00-14.00 DEMONSTRASJON/OMVISNING PÅ OSCARSHALL (Maks 15 deltagere)
14.00-14.30 Jacek Olesiak, Konservator, Remmers, Krakow, Polen
Konservering av Roman sement fasader.Handelsakademiet i Krakow og andre eksempler.
14.30-15.00 Sunniva Vohland, Stiftung Preussische Schlösser und Gärten, Berlin-Brandenburg, Tyskland
Eksempler fra bevaringen av Orangeriet i Park Sanssouci, Potsdam, Tyskland
15.00-15.30 OPPSUMMERING v/møteleder