Prosjekt om tidligsement

Utvikling av metodikk for bevaringen av bygninger oppført med tidligsement, med Oscarshall slott som eksempel.

Fakta om prosjektet

hvorfor

 • Prosjektet er et forprosjekt. Forprosjektet skal fremskaffe opplysninger om behovet for et hovedprosjekt ved å undersøke et antall bygninger i Oslo og ved å avholde et seminar/workshop som samler eksperter fra Skandinavia/Europa og belyser materialet, eksempler og typiske problemstillinger ved bevaringen av disse kulturminnene.

hvem

 • prosjektledelse
  • Margrethe Moe, A.L.Høyer AS
 • prosjektfinansiører
  • Prosjektet er støttet og finansiert både av det offentlige ved Riksantikvaren, Statsbygg og Det kongelige Hoff, og det private ved A.L. Høyer AS og Seir materialanalyse.
 • referansegruppe
  • Håvard Christensen, Forsvarsbygg, Norge
  • Jørn Bredal Jørgensen, Konservatorskolen, DK
  • Thorborg von Konow, Tureida, Finland
  • Sölve Johansson, Restaureringskonsult, Sverige
  • Margrethe Moe, A.L.Høyer AS

hva

 • Aktivitet 1: Forprosjektet skal lage en fremstilling over historikken på Oscarshall slott og undersøke et utvalg av bygninger i Oslo området for å vurdere utbredelsen av sement i perioden 1840-1880. Bygningene er valgt ut i samarbeid med antikvariske myndigheter.
 • Aktivitet 2: Forprosjektet skal arrangere et seminar om tidligsement med foredragsholdere fra prosjekter i Europa. Seminaret blir avholdt på engelsk. Seminaret vil også inkludere en praktisk demonstrasjon av materialene tilgjengelig i dag og besøk på stillas på Oscarshall.
 • Aktivitet 3: Forprosjektet skal tilrettelegge en seminarrapport på prosjektets hjemmeside.
 • Aktivitet 4: Forprosjektet skal ha en referansegruppe som skal arbeide med å skrive en søknad om et hovedprosjekt.

når

Prosjektperioden for forprosjektet er t.o.m. 1.12.2009