Arkitekter

Bygninger av følgende arkitekter og murmestre er undersøkt fra perioden 1840-1880 i og utenfor Oslo. Bygningene er tegnet av noen utvalgte arkitekter eller murmestre som enten hadde sin utdannelse fra utlandet eller hadde arbeidet i utlandet.

G.A. Bull (1829-1917) Utdannet i Hannover 1846-50 og i Bauakademi i Berlin 1855-56

Jens Conrad Seidelin (virksom i Christiania 1833-44, sammen med Christian Hermann Malling 1804-74) Hadde arbeidet som murmester i København sammen med Pfützenreuter og de to arbeidet sammen under byggingen av det Kongelige slott i Christiania. Skal ifølge Linstow vært den første som introduserte sement il Norge, noe han hadde erfaring med fra utlandet.

Johan Henrik Nebelong (1817-71) Utdannet fra Kunstakademiet i København under ledelse av C.F. Hansen og arbeidet som elev og hjulpet C.F. Hetsch (1788-1864) under gjenoppbyggingen av Christiansborg slott i København. Kom til Oslo for å arbeide for Linstow (1778-1851) med interiørene på slottet. Var på studiereise i Tyskland i 1841-42.

Alexis de Chateauneuf (1799-1853) Utdannet i Paris 1817-18, Karlsruhe 1818-21, London 1838-39. Egen praksis i Hamburg. Skulle i 1846 bedømme forslagene til ombygging av Vår Frelsers kirke i Christiania. Leverte sitt eget forslag i 1848.

Wilhelm von Hanno (1826-82) Utdannet steinhugger ved bygghytten ved Kølnerdomen. Kom til Christiania som Chateanef sin assistent og fullførte Trefoldighetskirken for ham. Samarbeidet med Heinrich Ernst Schirmer 1853-62.

Christian Heinrich Grosch (1801-65). Utdannet ved den kongelige Tegne og Kunstskole i Christiania 1819-20, senere ved Kunstakademiet i Köbenhavn under ledelse av C.F. Hansen i 1824. Arbeidet som assistent for H.D.F.Linstow i 1824-27. Stadskonduktör i Christiania 1828-65.