Wilhelm von Hanno (1826-82)

Utdannet steinhugger ved bygghytten ved Kølnerdomen. Kom til Christiania som Chateanef sin assistent og fullførte Trefoldighetskirken for ham. Samarbeidet med Heinrich Ernst Schirmer 1853-62.


St. Olavs gate 1 (1866)


Oslo Militære Samfund (1876 - 78)