Johan Henrik Nebelong (1811 - 71)

Utdannet fra Kunstakademiet i København under ledelse av C.F. Hansen og arbeidet som elev og hjulpet C.F. Hetsch (1788-1864) under gjenoppbyggingen av Christiansborg slott i København. Kom til Oslo for å arbeide for Linstow (1778-1851) med interiørene på slottet. Var på studiereise i Tyskland i 1841-42.


Oscarshall (1849-52)

HistorieMaterialerRestaurering


General Glads bolig (1844 - 46)Bærum Verk (1847)Bergen Museum (1865, 1895)